on Jan 19th, 2010Publikacijos

 • Uscila R.  A. Kiškis. Confidence in criminal justice system and its components. Key surveys of recent five years. Indicators of Public Confidence in Criminal Justice for Policy Assessment. European Institute for Crime Prevention and Control. Publication Series Nr. 59, Helsinki 2009. P. 126-134. ISBN 978-952-5333-73-2, ISSN 1237-4741.
 • Uscila R. E. Visockas. Overview of national surveys in Lithuania. Analysis of public security situation in Lithuania. Indicators of Public Confidence in Criminal Justice for Policy Assessment. European Institute for Crime Prevention and Control. Publication Series Nr. 59, Helsinki 2009. P. 134-140. ISBN 978-952-5333-73-2, ISSN 1237-4741.
 • R. Uscila, D. Juodkaitė Lithuanian legislation and policy analysis on HIV/AIDS prevention and care among injecting drug users and in prison settings. Report to the UNODC regional project „HIV/AIDS prevention and care among injecting drug users and in prison settings in Estonia, Latvia and Lithuania”. Information and Research Centre for Tobacco, Alcohol, Pharmaceuticals, Drugs and Addictions. University of Bremen, 2008. P. 45.
 • R. Uscila, Ieva Česnaitytė Organizacijų, teikiančių socialines paslaugas nepilnamečiams, sistemos ir gebėjimų įvertinimas. // Teisės problemos. – Vilnius, 2008/2. P. 85-100. ISSN 1392-1592.
 • Uscila R. Moksleivių viktimizacijos patirtis Lietuvoje. // Teisės problemos. – Vilnius, 2008/1.
 • Uscila R. Organizacijų, teikiančių paslaugas ir paramą nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų moterims, sistemos vertinimas. Pedagogika. 2007 m. 88. P. 135 – 148.
 • Uscila R. Socialinių ir teisinių paslaugų teikimo nukentėjusiems asmenims probleminiai aspektai. Pedagogika. 2007 m. 87. P. 149 – 155.
 • Uscila R. Atkuriamojo teisingumo koncepcija, jo modeliai nepilnamečių justicijoje. Nepilnamečių Justicija Lietuvoje: teorija ir praktika. Vilnius, NPLC 2007. P. 60–73.
 • Uscila R. Vaikų viktimizacija Lietuvoje. Nepilnamečių Justicija Lietuvoje: teorija ir praktika. Vilnius, NPLC 2007. P. 74–96.
 • Subata E. Uscila R. Narkologinių ligonių įskaita – sovietmečio paveldas. Psichiatrijos žinios. 2007. Nr. 5–6 (47–48). P. 33–34.
 • Uscila R. Konfliktų sprendimas bendruomenėse. Policijos departamento prie VRM ir Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro Informacinis leidinys. – Vilnius, 2007, Nr. 19. P. 29-35.
 • Uscila R. Pagalbos ir paramos nusikaltimų aukoms (nukentėjusiems) sistema Lietuvoje Policijos departamento prie VRM ir Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro Informacinis leidinys. – Vilnius, 2007, Nr. 20. P. 31-33.

Šiuo metu komentarai draudžiami.